Informácie o spracúvaní osobných údajov

Meno správcu údajov, kontakt

Názov správcu údajov: MVDr. Anna Zitrická (v nasledovných správca údajov)

Poštová adresa správcu údajov: 07203 Moravany -Lučkovce 1051

E-mailová adresa správcu údajov: zitricka@dobrymed.sk

Telefónne číslo správcu údajov: +421 903436381

Webová stránka: www.dobrymed.sk


Spracúvanie údajov pri registrácii

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov.

Cieľom spracúvania údajov je dentifikácia zákazníka v zrealizovanie objednávacieho procesu.

Spracúvané sú tieto údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh zakúpeného tovaru a množstvo, dátum objednávky.

Spracúvanie údajov trvá do odvolania súhlasu so spracovaním.

Spracúvanie údajov bez registrácie

Cieľom spracúvania údajov je zodpovedanie zákazníckych otázok, riešenie objednávacieho procesu a dodania tovaru.

Rozsah spracúvancýh údajov: Meno, adresa, email, telefón

Začiatok spracúvania údajov je v momente, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov, spracúvanie údajov trvá do ukončenia potrebnej

komunikácie.

Spracúvanie údajov v procese fakturácie a doručenia tovaru

Cieľom spracúvania údajov je vystavenie faktúry v zmysle platných právnych predpisov o účtovníctve.

Spracúvané sú tieto údaje: meno, adresa,telefón v prípade vystavenia elektronickej faktúry e-mailová adresa.

Údaje sú spracúvavané na dobu podľa zákona o účtovníctve.


Spracúvanie údajov na účely posielania informačných letákov - "newsletteru"

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa dotknutá osoba dozvedela o najnovších a najlepších ponukách a akciách. V newsletteri môžu byť umiestnené aj reklamy iných spoločností, nielen spoločnosti spravujúcej údaje, no iným spoločnostiam osobné údaje nebudú sprístupnené. Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa. Spracúvanie údajov trvá, kým dotknutá osoba neukončí odber newsletteru.

Poskytovanie spracúvaných údajov tretím stranám:

Spracúvané údaje v procese objednávacieho procesu sú poskytované v nevyhnutnej miere pre úspešné dokončenie objednania a doručenia tovaru týmto spoločnostiam:
  1. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
  2. Geis Parcel SK s.r.o. Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  3. prevádzkovatelia webhostingových služieb,
  4. servisní partneri,
  5. prevádzkovatelia poskytujúci služby účtovníctva a daňovej agendy.


Používanie " cookies"

Elektronický systém spoločnosti správcu údajov počas návštevy stránky používa takzvané cookies.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní e užívateľský komfort podstatne vyšší.

Právne pozadie a podklady pre cookies: bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov.

Druhy cookies používaných na našich stránkach:

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach www. dobrymed.sk používame tieto cookies:

Technické cookies:

Vďaka týmto cookies naš eshop funguje technický spávne a je možné celý proces objednávania úspešne dokončiť.

Funkčné cookies:

Umožňujú zjednodušenie vašich aktivít pri opakovanej návšteve našej webovej stránky. Vďaka nim nie je potrebné opakovane zadávať niektoré

údaje z vašej strany .

Štatistické cookies

Tieto cookies v našom eshope - slúžia na zhromažďovanie udajov pre spoločnosťou Google Inc., .

Google tieto údaje anonymizuje, čiže sú nepriraditeľné ku konkretným osobám.

Viac o používaní cookies sopoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Pozri tiež...

Práva osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvavané:


a) právo požadovať od správcu údajov prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
Registrovaní zákaznici majú kedykoľvek prístup k svojím osobným údajom cez odkaz VÁŠ ÚČET/OSOBNÉ ÚDAJE/
Po prihlásení sa do svojho účtu má zakaznik prístup ku všetkým uloženým osobným údajom.
Registrovaný zákaznik si môže svoje osobné údaje stiahnúť vo formáte CSV, alebo PDF
Zákazníci neregistrovaní majú právo na prístup k osobným údajom na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.


b) právo na opravu osobných údajov,
Registrovaní zákaznici majú kedykoľvek možnosť opravy osobných údajov cez odkaz VÁŠ ÚČET/OSOBNÉ ÚDAJE/
Po prihlásení sa do svojho účtu má zakaznik prístup ku všetkým uloženým osobným údajom.
Zákazníci neregistrovaní majú právo na opravu osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.


c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
Registrovaní zákaznici majú právo na vymazania osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.

Zákazníci neregistrovaní majú právo na vymazanie osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.


d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo namietať proti spracúvaniu,

f) právo na prenosnosť údajov.
V prípade, že sa zákazník domnieva, že osobné údaje uložené na našom serveri sú chybné, môže postupovať nasledovne:
- kontaktovať správcu osobných údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára...
- upraviť svoje údaje vo svojom osobnom účte - link...